ODUU

   Wallagga Lixaatti weerarri dhibee busaa akka haaraatti mudate lubbuu namootaa galaafate

   Finfinnee, Waxabajjii 15/2024 – Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatti waqtiin gannaa eegaluun walqabatee weerara dhibee busaa akka haaraatti mudateen torban…
   DHIMMA HAWAASAA

   Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara kanaa Waxabajjii 29 gaggeeffamuuf ta’uu ibsame

   Finfinnee, Waxabajjii 14, 2024 – Badhaasni Haacaaluu Hundeessa marsaa sadaffaa bakka kaadhimamtoonni fi keessummoonni argamanitti Waxabajjii 29, 2024 kan gaggeeffamu ta’uu…
   ODUU

   Gaggeessitoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Imirii Qaataarii waliin “dhimmoota naannawaa fi idil addunyaa irratti” bilbilaan mari’atan

   Finfinnee, Waxabajii 13, 2024 – Marii bilbilaan Waxabajjiii 12, 2024  taasifameen MM Abiy Ahmad(PhD) fi Imiriin Qaataarii Amiir Sheek Tamiim…
   DHIMMA HAWAASAA

   Baajata bara dhufuuf ramadame sassaabuuf mootummaan sirna gibira haaromsuu karoorfate

   Finfinnee, Waxabajjii 12, 2024 – Baajannii bara dhufuu maallaqa Tiriliyoona tokko ramadamuu hordofee mootummaan galii maallaqa dabalataa birrii biliyoona 92.5…
   ODUU

   Itoophiyaan baatilee 11 keessatti al-ergii bunarraa galii dolaara biiliyoona 1.2 argachuu beeksiste  

   Finfinnee, Waxabajjii 11/2024 – Itoophiyaan ji’oota 11 darban keessatti oomisha bunaa gara biyya alaa ergite irraa galii dolaara biiliyoona 1.2…
   ODUU

   Dura taa’aa Izeemaa duraanii Yashiwaas Asaffaa hiikaman; Qindeessitoota hiriira Sadaasa 30 gara Finfinnee dabarfaman

   Finfinnee, Waxabajjii 10/2024 – Namoonni siyaasaa hiriira mata duree “Waraanni haa dhaabbatu! Nagaan haa bu’u!” jedhuun Sadaasa 30, 2016 ALI…
   SIYAASA

   Naannoo Amaaraatti itti gaafatamtuun waajjira bulchiinsaa aanaa Qeewoot ajjeefaman

   Finfinnee, Waxabajjii 07, 2024 – Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti itti gaafatamtuun waajjira bulchiinsa aanaa Qeewoot ajjeefamuun himame. Itti gaafatamtuun…
   ODUU

   Yeroo waraana Tigraay yakka duguuggaa sanyii raawwatamuu ragaawwan agarsiisan ni jiru: Gabaasa

   Finfinnee, Waxabajjii 05/2024 – Dhaabbatni teessoo isaa biyya Ameerikaa godhate, Inistitiyuutii Niiw Laayins, gabaasa haaraa baaseen yeroo waraana Tigraay 2020…
   ODUU

   Hayyoota fi ogeeyyiin Oromoo mariin biyyaalessaa eegalame ‘fudhatama hin qabu’ jedhan

   Finfinnee, Waxabajjii 05, 2024 – Hayyoonnii fi Ogeeyyonni Oromoo adeemsa Komiishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa amma itti deemaa jiru kan balaaleffatan…
   SIYAASA

   Dura taa’aan Ezema duraanii Yashiwaas Asaffaa yakka “hokkora kakaasuutiin” shakkamuun hidhamuu maatiin himan

   Finfinnee, Waxabajjii 04, 2024 – Dura taa’aan paartii Lammiileen Itoophiyaa Walqixxummaa Hawaasaatiif (Ezema) Obbo Yashiwaas Asaffaa yakka “hokkora kakaasuutiin” shakkamuun…
   ODUU

   Paarlaamaan labsii ABUT irra deebiin beekamtii seera qabeessummaa akka argatu taasisu raggaase

   Finfinnee, Waxabajjii 04/2024 – Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa yaa’ii idilee 30ffaa har’a ganama gaggeesseen labsii Adda Bilisummaa Uummata Tigraay…
   SIYAASA

   Naannoo Amaaraatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin bulchaan aanaa Efraataa Gidim ajjeeffame

   Finfinnee, Waxabajjii 03, 2024 – Haleellaa hidhattoonni halkan Sanbata duraa raawwataniin bulchaa aanaa Efraataa Gidim kan ta’an obbo Albis Adafraash…
   ODUU

   Wixineen labsii gareewwan siyaasaa kanaan dura sochii nagayaa ala turan seera qabeessa taasisu paarlaamaaf qajeelfame

    Finfinnee, Caamsaa 31/2024 – Manni Maree Ministirootaa walgahii idilee 32ffaa har’a Caamsaa 31 gaggeesseen wixinee labsii paartilee kanaan dura bu’uura…
   ODUU

   Gamtaan Awurooppaa “falmattoota mirga namoomaa mana hidhaa jiran” dabalatee qaamolee saddeetiif badhaasa kenne

   Finfinnee, Caamsaa 31/2024 – Gamtaan Awurooppaa kaleessa Caamsaa 30, 2024 Finfinneetti falmattoota mirga namoomaa manneen hidhaa biyyattii garagaraa keessatti argaman…
   ODUU

   Boordiin Filannoo haala hoggantoota ABO mana hidhaa jiran irratti hordoffii taasisaa ture bu’aa akka hin argamsiisne ibse

   Finfinnee, Caamsaa 30/2024 – Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa dhimma hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) mana murtiidhaan bilisa jedhamanii hanga ammaatti hin…
   SIYAASA

   Naannoolee Oromiyaafi Amaaraatti sarbiinsi mirga namoomaa yaaddeessaa dhufuu KMNI ibse

   Finfinnee, Caamsaa 29, 2024 – Walitti bu’iinsa humnoota mootummaafi hidhattoota gidduutti iddoo garaagaraatti mudachaa jiruun walqabatee sarbiinsi mirga namoomaa naannolee…
   ODUU

   Komishiniin Marii Biyyaaleessaa ‘hunda hammattummaa mirkaneessuu dhiisee loogummaa siyaasaa’ agarsiiseera: Paartilee Mormitootaa

   Finfinnee, Caamsaa 24/2024 – Kongirasii Federaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) dabalatee paartilee mormitootaa gurguddoo 11 of keessatti…
   ODUU

   Haleellaa daangaa naannolee Tigraay fi Affaaritti raawwatameen daa’ima dabalatee namoonni nagaa torba ajjeefaman

   Finfinnee, Caamsaa 22/2024 – Daangaa naannolee Tigraay fi Affaar, aanaa Raayyaa Azabootti Wiixata darbe halkan walakkaa haleellaa hidhattoonni eenyummaan isaanii…
   ODUU

   Mormiin jalqabaa Obbo Taayyee Danda’aa himannaa irratti dhiyaateef dhiyeessan kufaa ta’e

   Finfinnee, Caamsaa 21/2024 – Manni murtiin mormii sadarkaa jalqabaa Ministir Deetaan Ministeera Nageenyaa duraanii Obbo Taayyee Danda’aan himannaa irratti dhiyaateef…
   ODUU

   Buqqaatota Lixa Tigraay gara qe’ee isaanitti deebisuuf gama mootummaa federaalarraa sochiin godhamaa hin jiru – Lt. Janaraal Taaddasaa Warrade

   Finfinnee, Caamsaa 20/2024 – Pireezidaantii Itti Aanaa Bulchiinsa Yeroo Tigraay Letanaant Janaraal Taaddasaa Warrade, bulchiinsi yeroo Tigraay namoota sababa waraanaan…
   SIYAASA

   Waliigalteen waraana dhaabuu biyyaalessaa yeroodhaaf akka godhamu Ameerikaan gaafatte

   Finfinnee, Caamsaa 16, 2024 – Waliigalteen waraana dhaabuu biyyaaleessaa yeroodhaaf akka godhamu Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Maasiingaa gaafate. Maasiingaan kana…
   ODUU

   Paartileen Badhaadhinaa fi ABUT “haala walitti bu’iinsa uumuu danda’an kamiiyyuu waliin ittisuuf” waliigalan

   Finfinnee, Caamsaa 15/2024 – Paartii Badhaadhinaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay (ABUT) har’a Caamsaa 15, 2024 yeroo sadaffaaf magaalaa Maqaleetti…
   SIYAASA

   Ergamaan addaa Ameerikaa gaggeessitoota ABOfi KFO waliin mari’atan

   Finfinnee, Caamsaa 14, 2024 – Gaanfa Afrikaatti Ergamaan Addaa Ameerikaa Maayk Haamar Dura Taa’aa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Jaal Daawud…
   DHIMMA HAWAASAA

   Gamtaan Awurooppaa duula weerara Koleeraatiif miliyoona €1 ramaduu ibse

   Finfinnee, Caamsaa 13, 2024 – Gamtaan Awurooppaa maallaqa gargaarsa namoomaa hatattamaa weerara Koleeraa too’achuuf godhamuuf oolu doolaara miliyoona tokko ramaduu…
   ODUU

   Naannoo Gaambeellaatti haleellaa konkolaataa uummataarratti raawwatameen imaltoota torba irratti miidhaan qaqqabe

    Finfinnee, Caamsaa 08/2024 – Naannoo Gaambeellaa godina Anyuwaak ganda Ochoom jedhamu keessatti Dilbata darbe Ebla 05, 2024 haleellaa konkolaataa uummataa…
   ODUU

   Bulchiinsi Yeroo Tigraay himannaa Humna Saffisaa Sudaan ABUT irratti dhiyeesse kufaa taasise

   Finfinnee, Caamsaa 07/2024 – Janaraal Mohaammad Hamdaan Dagaaloon kan durfamu Humni Saffisaa Sudaan (RSF), humnoonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraay (ABUT)…
   ODUU

   Herreega baankii Gamtaa Afrikaa keessaa maallaqni dolaara miiliyoona 6 ol sanada sobaan baasuuf yaalamuu gamtichi mirkaneesse

    Finfinnee, Caamsaa 02/2024 – Gamtaan Afrikaa damee Baankii Daldalaa Itoophiyaa mooraa waajjira muummee gamticha keessa argamutti herreega baankii gamtichaa keessaa…
   ODUU

   Itoophiyaan murtee Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaaf viizaa dhorkuuf dabarse deebi’e akka ilaalu gaafatte 

   Finfinnee, Caamsaa 02/2024 – Mootummaan Itoophiyaa “murtee Manni Maree Gamtaa Awurooppaa lammiilee Itoophiyaaf viizaa kennuu yeroodhaaf addaan kutuuf dabarse murteesseen…
   Uncategorized

   Itoophiyaafi Somaaliilaand ji’oota lama keessatti ni waliigaltee biraa mallatteessu jedhame

   Finfinnee, Ebla 30, 2024 -Itoophiyaafi Somaaliilaand waliigaltee handaara galaanaa lammaffaa ji’oota lama keessatti kan mallatteessan ta’uu Ministeerri Dhimma Alaa Somaaliilaand…
   SIYAASA

   Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii balaan lolaa rooba gannaa namoota 1,000,000 ol buqqisuu danda’a jedhe

   Finfinnee, Ebla 27, 2024 – Roobni gannaa dhufu namoota 1,000,000 tokkoo ol qe’eerraa buqqisuu akka danda’u Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti qindeessaan…
   SIYAASA

   Obbo Taayyee Danda’aa mana murtiitti dhiyaatan

   Finfinnee, Ebla 25, 2024 – Ministeera nageenyaatti deetaa ministeera kan turan Obbo Taayyee Danda’aa yakka humnoota farra nageenyaa deeggaruu fi…
   DHIMMA HAWAASAA

   Paartiin Sochii Biyyaalessaa Walaayittaa harkifannaa mindaa hojjattoota mootummaa yaadessaa ta’uu ibse

   Finfinnee, Ebla 25, 2024 – Kafaltiin mindaa garmalee harkifataa ta’ee amansiisaa hin taane hojjattoota godina Walaayittaa mudachaa jiru sodaachisaa ta’uu…
   SIYAASA

   Gamtaan gareewwan abukaatoo fi mirga namoomaa Oromoo ajjeechaan Battee Urgeessaa akka qoratamu gaafate

   Finfinnee, Ebla 23, 2024 – Gamtaan Gareewwan Abukaatoo fi Mirga Namoomaa Oromoo ajjeechaa “nama sagalee Oromoo ta’e” Jaal Battee Urgeessaarratti raawwatame…
   SIYAASA

   Namoonni naannawa Alamaaxaatii buqqa’an 50,000 darbuun ibsame

   Finfinnee, Ebla 23, 2024 – Walitti bu’iinsa naannoo Raayyaa Alamaaxaatti tibbana mudate hordofuun namoonni qe’eesaanirraa buqqaafaman 50,000 darbuu Dhaabbata Mootummoota…
   SIYAASA

   MNO hidhattoonni WBO “karaa nagaatiin deebi’aa jiru” yoo jedhu WBOn waraannisaa “gabbataa” jiraachuu hime

   Finfinnee, Ebla 22, 2024 – Miidiyaalee fi aanga’oonni mootummaa miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) karaa nagaatiin deebi’aa jiru oduu jedhu…
   SIYAASA

   Namoonni “Alshabaabitti makamuuniifi gochaa shororkeessummaa raawwachuun” himataman hidhaa hanga waggaa 12tiin adabaman

   Finfinnee, Ebla 19, 2024 – Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha Dirree Dhawaa damee Jigjigaa afraffaan dhimma himatamtootaa gocha shororkeessummaatiin himatamanii…
   SIYAASA

   Paartiin Badhaadhinaa ‘raayyaa miidiyaa’ hundeesseen duula olola gaggeessaa jira: BBC

   Finfinnee, Ebla 19, 2024 – BBC’n qorannoo gaggeesseera jechuun gabaasa baaseen, miseensonni paartii badhaadhinaa keessumaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee duula…
   SIYAASA

   Mootummaan naannoo Amaaraa ABUT “naannoo too’ate saffisaan akka gadhiisu” waamicha dhiyeesse

   Finfinnee, Ebla 17, 2024 – Mootummaan naannoo Amaaraa Addi Bilisummaa Ummata Tigraay (ABUT) Waliigaltee Piritooriyaa “guutumaan guututti akka kabajuu” fi…
   SIYAASA

   Walitti bu’iinsa Raayyaa Alaamaaxaa hordofuun aanga’oonniifi jiraattonni gara magaala Qobbootti dheessaa jiraachuu himame

   Finfinnee, Ebla 16, 2024 – Walitti bu’iinsa Raayyaa Alaamaaxaatti tibbana mudate hordofuun lammiilee nagaa 3,000 hanga 5,000 ta’aniifi aanga’oonni mootummaa…
   SIYAASA

   ABO’n qorannoon mootummaan ajjeechaa Battee Urgeessaarratti gaggeessu “ragaa waliin dhahuu, oduu sobaafi duula hololaatiin” burjaaja’eera jedhe

   Finfinnee, Ebla 15, 2024 – Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) amanummaa qorannoo ajjeechaa qondaala Battee urgeessaa kan godina Shawaa Bahaa magaala…
   ODUU

   Ajjeechaa Battee Urgeessaan walqabatee shakkamtoonni 13 to’atamuu poolisiin beeksise

   Finfinnee, Ebla 12/2024 – Ajjeechaa qondaala siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Battee Urgeessaan walqabatee shakkamtoonni 13 to’atamuu Qajeelcha Poolisii Godina…
   ODUU

   Ajjeechaan Maraawwii lubbuu namoota 50 ol galaafate qaama walaba ta’een akka qoratamu Amnastii Intarnaashinaal gaafate

   Finfinnee, Ebla 12/2024 – Naannoo Amaaraa magaalaa Maraawwiitti ajjeechaa lammiilee nagaa 50 ol irratti raawwatame ilaalchisee Manni Maree Mirgoota Namoomaa…
   ODUU

   Itoophiyaatti imaammata harka qalleeyyii irratti xiyyeeffatu akka barbaachisu Ameerikaa dabalatee biyyoonni 17 hubachiisan

   Finfinnee, Ebla 11/2024 – Gargaarsi namoomaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru galma karoorfameen akka gahuuf mootummaan Itoophiyaa imaammata jireenya harka qalleeyyii…
   ODUU

   Itoophiyaan miseensa Dhaabbata Daldala Addunyaa ta’uuf baatii Caamsaa keessa marii marsaa 5ffaa ni gaggeessiti 

   Finfinnee, Ebla 08/2024 – Itoophiyaan marii marsaa shanaffaa miseensa Dhaabbata Daldala Addunyaa akka taatu ishee taasisu baatii Caamsaa dhufu akka…
   ODUU

   Raayyaan Ittisa Biyyaa daangaa naannolee Amaaraa, Tigraayitti itti gaafatamummaa nageenya eegsisuu akka fudhatu ibsame

   Finfinnee, Ebla 05/2024 – Dhimmoonni “eenyummaa fi daangaa” murtoo uummataan furmaata hanga argatanitti Raayyaan Ittisa Biyyaa bakkeewwan daangaa naannolee Amaaraa…
   ODUU

   Somaaliyaan Ambaasaaddarri Itoophiyaa sa’aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ajaja dabarsite 

   Finfinnee, Ebla 05/2024 – Ministeerri Dhimma Alaa fi Tumsa Idil-addunyaa Somaaliyaa ibsa har’a waaree booda baaseen, Somaaliyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar…
   ODUU

   Hiyumaan Raayitis Waach loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa eegsisuu irraa akka ugguraman gaafate

   Finfinnee, Ebla 04/2024 – Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Hiyumaan Raayts Waach (HRW) jedhamu humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti “ajjeechaa…
   DHIMMA HAWAASAA

   Walitti bu’iinsaa daangaa Somaaliifi Affaar qabbanaa’e

   Finfinnee, Ebla 01, 2024 – Walitti bu’iinsi daangaarraa Somaaleefi Affaar gidduutti torban darbe mudatee ture deebi’ee qabbanaa’uu jiraattonni himan. Jiraataa…
   ODUU

   Kiristaan Taaddalaa dabalatee namoonni yakka shororkeessummaan himataman mana murtii dhiyaatan

   Finfinnee, Bitootessa 30/2024 – Miseensi Paarlaamaa Kiristaan Taaddalaa, miseensa Mana Maree Naannoo Amaaraa Yohaannis Buwaayaaloo fi miseensa Mana Maree Magaalaa…
   ODUU

   Gaambeellaatti haleellaa konkolaataa ummataarratti raawwatameen namoonni sadi ajjeefaman

   Finfinnee, Bitootessa 28/2024 – Naannoo Gaambeellaatti Roobii, Bitootessa 27, 2024 ganama haleellaa hidhattoonni konkolaataa ummataa magaalaa Gaambeellaa irraa ka’uun gara…
   DHIMMA HAWAASAA

   Itoophiyaatti qaala’insi jireenyaa dabalaa jiru “lammiilee hiyyummaaf saaxiluu” qorannoon agarsiise

   Finfinnee, Bitootessa 27, 2024 – Dhaabbati Afroo Baaroomeetir jedhamu qorannoo gaggeesse jedheen Itoophiyaatti qaala’iinsi jireenyaa dabaluun “namoonni hiyyumaa keessa galaa…
   ODUU

   Itoophiyaatti baatii darbe keessa qofa namoonni 764 dhibee busaan du’an – UN

   Finfinnee, Bitootessa 27/2024 – Itoophiyaatti baatii Guraandhala keessatti qofa namoonni 764 dhibee busaan du’uu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti Qindeessaa Dhimmoota Gargaarsa…
   ODUU

   Konkolaachistoonni Naannoo Amaaraa hanqina fi daballii gatii boba’aan rakkachuu himan

   Finfinnee, Bitootessa 26/2024 – Baatileef walitti bu’iinsaan raafamaa kan jiru Naannoo Amaaraa, magaalota tokko tokko keessatti daballii gatii boba’aa sababa…
   ODUU

   Ameerikaan haleellaawwan Godina Addaa Saba Oromoo fi Shawaa Kaabaatti raawwataman akka ishee yaaddeesse ibsite

   Finfinnee, Bitootessa 26/2024 – Naannoo Amaaraa Godina Addaa Saba Oromoo fi Godina Shawaa Kaabaa keessatti haleellaawwan raawwatamaniin lubbuun lammiilee darbuu,…
   ODUU

   Bulchiinsi Yeroo Tigraay “mootummaan naannoo Amaaraa lafa Tigraay sirna barnootaa fi kaartaa isaa keessatti galche” jechuun himate

   Finfinnee, Bitootessa 25/2024 – Mootummaan Naannoo Amaaraa kaartaa naannichaa “lafa Tigraay qaama bulchiinsa isaa taasisuudhaan” qopheessuu fi sirna barnoota keessa…
   ODUU

   Itoophiyaan lammiileen alaa qabeenya akka horatan eeyyamuuf ta’uu MM Abiy Ahimad dubbatan

   Finfinnee, Bitootessa 25/2024 – Mootummaan Itoophiyaa karoora bal’aa diinagdee biyyattii banaa taasisuun invastaroota biyya alaa hawwachuuf qabuun walqabatee lammiileen biyya…
   ODUU

   Keeniyaa, bulchiinsa Moyyaleetti lammiileen Itoophiyaa shan ‘seeraan ala albuuda baasaa turan’ to’annoo jala oolan 

   Finfinnee, Bitootessa 25/2024 – Kaaba Keeniyaa bulchiinsa Marsabiit, kutaa bulchiinsa Moyyalee keessa lammiileen Itoophiyaa shan bakka albuuda torban lama dura…
   Back to top button