SEERA FI HAQA

   Oduu: Manni Murtiin dhimma Battee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa shan eeyyame

   Finfinnee, Bitootessa 01/2024 – Torban tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay, Antuwaan Gaalindoo, waliin magaalaa Finfinneetti to’annoo jala kan oolan qondaalli…
   SIYAASA

   Oduu: Baahirdaaritti humnoota mootummaa fi ‘Faannoo’ gidduu walitti bu’iinsa “meeshaalee gurguddaan deeggarame” mudate 

   Finfinnee, Bitootessa 01/2024 – Naannoo Amaaraa, magaalaa Baahirdaaritti, Kamisa Guraandhala 29, 2024 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa fi hidhattootni ‘Faannoo’…
   SEERA FI HAQA

   Oduu: Manni Murtichi Artist Lij Yaareed hidhaa salphaa waggaa tokkoon akka adabamu murteesse

   Finfinnee, Bitootessa 01/2024 – Artisti Yaareed Zalaalam Baalchaa ykn Lij Yaareed jedhamuun beekamu himannaa “haasaa jibbiinsaa” irratti dhiyaateen hidhaa salphaa…
   SIYAASA

   Oduu: Naannoo Gaambeellaatti baatilee sagal keessatti namoonni 138 ajjeefaman, 113 madaa’aniiru: Gabaasa KMNI

   Finfinnee, Guraandhala 29/2024 – Naannoo Gaambeellaatti Caamsaa 2023 irraa eegalee sababa walitti bu’iinsa hawaasaa fi haleellaa baqattoota irratti raawwatameen yoo…
   DALDALA

   Oduu: Abbaan Taayitaa Gabaa Kaappitaalaa Itoophiyaa dhaabbilee federaalaa adda addaa waliin waliigalteewwan lama mallatteesse

   Finfinnee, Guraandhala 29/2024 – Abbaan Taayitaa Gabaa Kaappitaala Itoophiyaa guyyaa har’a waliigalteewwan bu’uuraalee gabaa kaappitaalaa cimsuu, iftoomina guddisuu fi dandeettii…
   SEERA FI HAQA

   Oduu: Gaazexeessaan Naannoo Somaalee keessatti himata ‘olola sobaa tamsaasuu’ jedhuun hidhame akka gadhiifamu gaafatame

   Finfinnee, Guraandhala 27/2024 – Naannoo Somaalee keessatti gaazexeessaa torban lama dura qaamolee nageenyaa naannichaatin to’annoo jala oole, Mohuddiin Mohaammad, atattamaan…
   SIYAASA

   Oduu: Kawaala Cuqqaalaatti abbootiin amantaa afur hidhattootaan ajjeefamuu Manni Amantaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksifte

   Finfinnee, Guraandhala 23/2024 – Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaatti kawaala Cuqqaalaatti barsiisaa amantii dabalatee abbootii amantaa afur hidhattootaan ajjefamuu Manni…
   SIYAASA

   Oduu: Hidhabuu Abooteetti sababa walitti bu’iinsa humnoota mootummaa fi WBO gidduu gaggeeffameen lubbuun namoota nagaa 14 darbe

   Finfinnee, Guraandhala 22/2024 – Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Hidhabuu Abooteetti sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota…
   SIYAASA

   Oduu: Itoophiyaan haasawaa Ergamaan Addaa Somaaliyaa Mana Maree Nageenyaa UN’tti taasisan akka ishee gaddisiise ibsite

   Finfinnee, Guraandhala 22/2024 – Guyyoota muraasa dura Mana Maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti argamuun ejjennoo mootummaa isaanii kan dhageessisan UN’tti…
   SIYAASA

   Oduu: Pireezidaantiin Somaaliyaa dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand ilaalchisee yaada kennan “of eeggannoodhaan kan guutame” ta’uu qaba – UN

   Finfinnee, Guraandhala 20/2024 – Manni Maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii walgahii kaleessa galgala gaggeesseen, Somaaliyaatti Bakka Buutuu Addaa Barreessaa Olaanaa…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Keeniyaan lammiileen Itoophiyaa kaffaltii eeyyama imala elektirooniksii malee biyyashee akka seenaniif waliigalte

   Finfinnee, Guraandhala 20/2024 – Mootummaan Keeniyaa ”lammiilee Itoophiyaa kaffaltii eeyyama imala elektirooniksii (eTA) malee gara biyyattii galuu akka danda’an” waliigaluu…
   ODUU

   Oduu: Komishinichi ragaa barnootaa hojjattoota 51,000 qulqulleessaa jira jedhe

   Finfinnee, Guraandhala 17, 2024 – Komishiniin Siiviil Sarviisii Federaalaa ragaa barnootaa hojjattoota mootummaa 51,000 ta’anii qulqulleessaa jiraachuu hime. Komishichi kana…
   DALDALA

   Oduu: Itoophiyaan dhaabbata Hoong Koong waliin waliigaltee soqa maallaqa Bitkooyinii mallatteessite

   Finfinnee, Guraandhala 16/2024 – Dhaabbatni invastimanii mootummaa Itoophiyaa kan ta’e ‘Ethiopian Investment Holdings’, dhaabbata Hoong Koongii ‘Tajaajila Giddugala Odeeffanoo’ jedhamu…
   ODUU

   Oduu: Boordiin qorannoo ajjeechaa naannoo Amaaraa nan qoradha jedhe

   Finfinnee, Guraandhala 16, 2024 – Boordii Qorannoo Raawwii Yeroo Muddamaa “ajjeechaa jumlaa”naannoo Amaaraa magaala godina Gojjaam Kibbaa magaala Maraawiiti gaggeeffame nan…
   ODUU

   Oduu: Mootummaan Maraawiitti “humnoonni tika nageenyaa moootummaa lammiilee nagaa hin haleelle” jedhe

   Finnfinnee, Guraandhala 15, 2024 – Mooutummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraa magaala Maraawiitti “humnoonni nageenya mootummaa lammiilee nagaa hin haleelle” jechuun ibsa…
   ODUU

   Oduu: Somaaliyaan rakkoo nageenyaatiin walqabatee haguuggii fuulaa dhoorkite

   Finfinnee, Guraandhala 15, 2024 – Anga’oonni Somaaliyaa sodaa rakkoo nageenyaatiin walqabatee jiraattonni magaala guddoo Somaaliyaa, Moqaadishoo haguuggii fuulaa akka hin…
   ODUU

   Oduu: Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kibbaatti barbaachi lubbuu baraaruu hanga ammaatti hin milkoofne

   Finfinnee, Guraandhala 14, 2024 – Godina Walloo Kibbaa aana Dalaantaatti barbaachi lubbuu baraaruu namoota 20 ol warqee barbaadaa osoo jiranii…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: “Dhaabbileen federaalaa qubsuma lafa lixa Tigraay jijjiiruuf yeroo hojjachaa jiran kanatti filannoon uummataa hin yaadamu” – Getaachoo Raddaa

   Finfinnee Guraandhala 13, 2024 – Dhaabbileen federaalaa qubsuma lafa Lixa Tigraay jijjiiruuf hojjachaa jiraachuu eeruun filannoo uummataa (riifarandamii) gaggeessuun “kan…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Siinoodoosiin Itoophiyaa “waliigalteen saalqunnamtii saala walfakkaataa” akka qoratamu gaafate

   Finfinnee, Guraandhala 13, 2024 – “Sochiin waliigaltee saalqunnamtii saala walfakkaataafi dhimmoota walfakkaata biroo akka qaama daldalaa, siyaasaa, diinagdee, haqaafi mirga…
   ODUU

   Oduu: Naannoo Tigraayitti manneen barnootaa 522 humnoota garaagaraatiin dhuunfatamanii akka argaman komishiniin naannichaa beeksise

   Finfinnee, Guraandhala 13, 2024 – Naaannoo Tigraayitti manneen barnootaa 105 keessa buqqaatonni qubatanii kan argaman yoo ta’u 522 immoo humnoota…
   ODUU

   Oduu: Sagantaan barnoota gannaa addaan cite yeroo dhiyootti furmaata argata: Ministeera Barnootaa

   Finfinnee, Guraandhala 13, 2024 – Sagantaan barnoota gannaa addaan cite “yeroo dhiyootti furmaata kan argatu” ta’uu ministeerri barnootaa beeksise. Barattoonni eebbifamuuf…
   Uncategorized

   Oduu: Itoophiyaatti warshaan meeshaaalee altraasaa’uundii walitti suphu hojii eegale

   Finfinnee, Amajjii 12, 2024 – Warshaa industirii Huwaajiyaanitti warshaan meeshaalee atraasaa’uundii walitti suphu guyyaa kaleessaa hojii eegaluu ministeerri fayyaa beeksise.…
   SIYAASA

   Oduu: Ameerikaan ajjeechaa namoota nagaa Meraawwiitti raawwatame qaama walabaatin akka qoratamu gaafatte

   Finfinnee, Guraandhala 09/2024 – Naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa magaalaa Meraawiitti ajjeechaa namoota nagaarratti raawwatame “hedduu akka isa yaaddeesse” mootummaan…
   SIYAASA

   Oduu: Somaaliyaa fi Turkiin waliigaltee waraanaa mallatteessan

   Finfinnee, Guraandhala 09/2024 – Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduu mallatteeffame hordofee hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu kan hammaate Somaaliyaan,…
   SIYAASA

   Oduu: Waltahiinsa Asmaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ture kan diige mootummaa Itoophiyaati: ABO

   Finfinnee, Guraandhala 08/2024 – Walga’ii idilee 14ffaa Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Guraandhala 06 gaggeesse irratti haasawaa Ministira Muummee Abiy…
   SIYAASA

   Oduu: Mariin araaraa mootummaa fi WBO gidduu adeemsifamu akka itti fufu dhaabbileen siiviilii dubartootaa gaafatan 

    Finfinnee, Guraandhala 08/2024 – Falmiin hidhannoo mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee hidhatan gidduutti barootaaf gaggeeffamaa ture dhaabbatee rakkoon siyaasaa biyyattii karaa…
   SIYAASA

   Oduu: Labsiin yeroo muddamaa dheereessuun gaaffii ummataaf furmaata waaraa hin fidu: Gamtaa Paartilee Mormitootaa

   Finfinnee, Guraandhala 07/2024 – Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa tibbana labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsamee ture baatii afuriif akka…
   DALDALA

   Oduu: Rakkoon nageenyaa Sudaan keessa jiru galiin gurgurtaa humna elektrikii Itoophiyaan biyyoota alaa irraa argattu akka hir’atu taasise

   Finfinnee, Guraandhala 07/2024 – Itoophiyaan galiin gurgurtaa humna elektrikii biyyoota alaa irraa argatte Doolaara miiliyoona 47.5 qofa akka ta’e beeksifte.…
   SIYAASA

   Oduu: Mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa waliin walitti bu’uuf fedhii kan qabu natti hin fakkaatu: MM Abiy Ahimad 

   Finfinnee, Guraandhala 06/2024 – Ministirri Muummee Abiy Ahimad har’a Guraandhala 06 Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatti dhiyaatanii gaaffiilee miseensota mana…
   SIYAASA

   Oduu: “Akka odeeffannoo hanga ammaa qabutti namni sababa beelaan du’e hin jiru” – MM Abiy Ahmad

   Finfinnee, Guraandhala 06/2024 – Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa yaa’iisaa idilee 14ffaa har’a Guraandhala 06 ganama bakka Ministira Muummee Abiy…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: ‘Khuullee’ ilaalchisee qaamota dhimmi ilaallatu bira kara idileetiin wanti gahe hin jiru: BBO

   Finfinnee, Guraandhala 05/2024 – Boca qubeelee Afaan Oromoo haaraa qubee Laatinii waggoota dheeraaf Afaan Oromoo itti fayyadamaa jiru akka bakka…
   ODUU

   Oduu: Itoophiyaafi Raashiyaan omisha xaa’oorratti mari’atan

   Finfinnee, Guraandhala 03, 2024 – Ministeerri daldalaafi misoomaa Raashiyaa dhimma omishaafi dhiyeessii xaa’oorratti ministeera qonnaa waliin mari’achuun gabaafame. Koreen itti…
   SIYAASA

   Oduu: Uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa Oromiyaa keessatti labsameen walqabatee warshaan sukkaara Finca’aa hojii dhaabuu himame

   Finfinnee, Guraandhala 02/2024 – Naannoo Oromiyaatti waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammataaf Dilbata darbe Amajjii 28 galgala irraa…
   ODUU

   Oduu: Labsiin yeroo hatattamaa naannoo Amaaraatti labsamee ture baatii afuriif akka dheeratu murtaa’e

   Finfinnee, Amajjii 03, 2024 – Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa labsii yeroo muddamaa “nageenyaa fi tasgabbii ummaataa kabachiisuuf” manni maree ministiroota naannoo…
   ODUU

   Oduu: Lakkofsi uummataa biyyaalessaa waggoota 3 keessatti kan gaggeeffamu ta’uu himame

   Finfinnee, Amajii 02, 2024 – Waggoota sadan itti aananii dhufan keesssatti lakkaawwii uummataa biyyaaleessaa gaggeessuuf karoorfachuu ministeerri karooraafi misoomaa beeksise.…
   ODUU

   Oduu: Itoophiyaan IGAD yaa’ii biraa akka waamu gaafatte

   Finfinnee, Guraandhala 01, 2024 – Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa yaa’iin addaa biyyoota miseensa Abbaa Taayitaa Mootummoota Misoomaaf Gamtooomanii (IGAD) of keessatti…
   ODUU

   Oduu: Dhaabbanni idiladdunyaa sadarkaa malaammaltummaa gamaaggamu Itoophiyaa 98ffaarra kaa’e

   Finfinnee, Amajjii 31, 2024 – Dhaabbanni idiladdunyaa (Transparency International) jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaaggamuun biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennu bara 2023…
   ODUU

   Oduu: Qondaalli Somaaliilaand dubbiin seenaatarri Ameerikaa Ilhaan Omar “haasaa loogii sabummaatiin guutame” jechuun morman

   Finfinnee, Amajjii 30, 2024 – Qondaalli Somaaliilaand haasaa seenaatarri Rippbaliikanii Ameerikaa Ilhaan Omar taasifte ”dubbii loogii sabummaatiin guutameedha” jechuun mormaniiru.…
   ODUU

   Oduu: MM Abiy FAOtiin badhaafamuun] hordofee namoonni yaada garaagaraa calaqqisiisaa jiru

   Finfinnee, Amajjii 30, 2024 – Dhaabbanni Nyaataafi Qonnaa Mootummoota Gamtoomanii “dandeettii bulchiinsaafi kutannoo wabii nyaataatiif qabuuf” MM Itoophiyaa Abiy Ahmadiif(PhD)…
   ODUU

   Oduu: Dhaabbanni Mootumoota Gamtoomanii dhimma Itoophiyaafi Somaaliyaarratti har’a mari’ata

   Finfinnee, Amajjii 29, 2024 – Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti manni marii nageenyaa dhimma waldhabdee Itoophiyaafi Somaaliyaarratti guyyaa har’aa waaree booda ni…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Godina Haadiyyaatti dhibee gifiraa mudateen lubbuun daa’imman 22 darbe

   Finfinnee, Amajjii 27/2024 – Naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa godina Haadiyyaatti dhibee gifiraa mudateen guyyoota 14 keessatti daa’imman 22 du’uu isaanii maddeen…
   SIYAASA

   Oduu: Paartiin Badhaadhinaa walhubannaa Somaalilaand waliin taasifame gara ‘waliigaltee qabatamaatti’ ceesisuuf murteessuu ibse

   Paartichi gareewwan hidhatan waliin furmaata nagaa barbaaduuf tarkaanfiiwwan fudhatu akka itti fufu waadaa kan gale yoo ta’u, haata’u malee humnoota…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Abbootiin hundeeffama “Sinoodoosii Oromiyaa Teessoo Pheexiroos” labsuu isaanii hordofee hidhaman mana murtii dhiyaatan

   Finfinnee, Amajjii 26/2024 – Abbootiin amantaa hundeeffama Sinoodoosii Oromiyaa “Teessoo Pheexiroos” jedhamu labsuu isaanii hordofuun Kibxata galgala magaalaa Shaggar kutaa…
   SIYAASA

   Oduu: Itoophiyaan fedhii dhaabbata ‘DP World’ Buufata Doonii Barbaraa waloon misoomsuuf qabu akka simattu ibsite 

   Finfinnee, Amajjii 25/2024 – Daabbatni biyya UAE damee misooma buufata doonii irratti hojjetu ‘DP World’ Itoophiyaa waliin ta’uun Somaalilaand keessa…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Mootummaan lammiilee gargaarsa barbaadan miiliyoona 9 oliif deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise

   Finfinnee, Amajjii 25/2024 – Mootummaan lammilee gargaarsa barbaadan miiliyoona 9 oliif baatilee lamaan dhufanitti deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Baatilee…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Naannoo Oromiyaatti barattoota hundaaf kitaabilee barnootaa geessisuuf waggaa lama akka fudhatu ibsame

   Finfinnee, Amajjii 25/2024 – Naannoo Oromiyaatti barattoota hundaaf kitaaba barnootaa raabsuuf hanga waggaa lama fudhachuu akma danda’u Biiroo Barnoota Oromiyaa…
   SIYAASA

   Oduu: Mootummaan diroonii fi boombii summii fe’ate ummata nagaa irratti dhukaasuun “yakka namummaa irratti” raawwateera: ABO

   Finfinnee, Amajjii 24/2024 – Haleellaa diroonii dabalatee “tarkaanfiiwwan humnoonni nageenyaa mootummaa, naannoo Oromiyaa keessatti raawwatan” ammallee itti fufuun lubbuu namoota…
   SIYAASA

   Oduu: Guyyoota lamaaf Kaayirootti daawwannaa kan taasisan Pireezidaantiin Somaaliyaa Kuwaataar galan

    Finfinnee, Amajjii 23/2024 – Tibbana Masrii, Kaayirootti daawwannaa taasisuun Pireezdaantii biyyattii Abdul Fattaah Al-Siisii waliin kan mari’atan Pireezdaantiin Somaaliyaa Hasan…
   SIYAASA

   Oduu: Itoophiyaan gaazexeessitoota baay’ee hidhuun Afrikaa irraa sadarkaa sadaffaarra teesse

   Finfinnee, Amajjii 23/2024 – Itoophiyaan gaazexeessitoota baay’ee hidhuun bara 2023 keessatti biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa qabachuu ishee dhaabbata idil…
   DHIMMA HAWAASAA

   Oduu: Sirni barnootaa oolmaa daa’immanii barana eegalee hojiirra oole maatii barattoota biratti komii kaase

   Finfinnee, Amajjii 22/2024 – Sirna barnootaa (kaarikulamii) oolmaa daa’immanii bara barnootaa kanarraa eegalee hojiirra oole maatii barattoota biratti komii uumuu…
   SIYAASA

   Oduu: Waliigalteen abbaa biyyummaa Somaaliyaa ilaallatu kamuu “eeyyama biyyattii irratti kan hundaa’e” ta’uu qaba: IGAD 

   Finfinnee, Amajjii 19/2024 – Dhimma waldhibdee tibbana Itoophiyaa fi Somaliyaa gidduu uumame fi waraana Sudaan irratti kaleessa Ugaandaatti walga’ii addaa…
   ODUU

   Oduu: EZEMA’n waliigalteen Itoophiyaafi Somaaliilaand gidduutti raawwatame “milkaa’ina diiploomasii guddaadha” jedhe

   Finfinnee, Amajii 18, 2024 – Paartiin Lammilee Itoophiyaa walqixxummaa Hawaasummaaf (Ezema) ibsa har’a baaseen, waliigalteen Itoophiyaafi Somaaliilaand gidduuutti mallattaa’e “milkaa’ina…
   Back to top button